Yogaformer

 

Jag erbjuder ett antal olika yogaklasser på YogiMel. De mer fysiska klasserna är grundade i Hathayoga, där vi jobbar med fysiska positioner (asanas), avslappning och andning. Som komplement till dessa klasser har vi YinYoga och Restorative yoga, vilka är lugnare och mindre fysiskt ansträngande.


Hatha Yoga

Under ett klassiskt Hatha yoga pass börjar vi mjukt med att landa här och nu. Vi värmer upp kroppen med solhälsningar och fortsätter med solhälsningar och fortsätter med fysiska yogapositioner (asanas) både stående och sittande.

Vi använder oss av yogapositioner och andningen för att öka kroppens styrka och flexibilitet och för att utveckla en medvetenhet om vårt inre.

Övningarna, som utförs i visst flöde men framförallt genom att hålla positionerna längre, kan vara utmanande, men yogan utgår alltid från individens egna förutsättningar och modifieras för att passa var och en.

Mjuk Hatha Yoga

En lugnare och mjukare form av Hathayoga. Passet börjar med uppmjukande rörelser som följs av lite kraftfullare rörelser. Inslag av andningsövningar (pranayama) och avslutning med avslappning och meditation. Mjuk yoga är återhämtande, lugnande och balanserande. Den ger fysisk och mentalt harmoni; du rör dig lättare med behaglig hållning och andning. I mjuk yoga tränas kroppen med enkla övningar i lugnt tempo, det är skonsamt för kroppen med enkla övningar i lugnt tempo, det är skonsamt för kroppen men inte undvikande utan stärkande och uppmjukande. Övningar för muskler och leder kombineras med övningar för de inre organen och kroppsfunktionerna.

Hatha Yoga Vinyasa

Ett mer dynamiskt och fysiskt pass där positionerna länkas samman i dynamiska sekvenser med solhälsningar och vinyasa. Sekvenserna i Hatha Vinyasa sätts samman i olika variationer för att utforska olika aspekter av kroppen och rörelse. Samspelet mellan flödet, andningen och gravitation skapar yogan som går mellan stilla inre rörelse och kraftfull expansion. Flödet är alltid mjukt och följsamt, även när det är utmanande. I Hatha Vinyasa tränas styrka, rörlighet, balans och andning. I en del positioner stannar man längre för att låta kroppen lossa spänningar och träna uthållighet, en del utförs dynamiskt i kombination med varandra för att hitta nya vägar till balans i rörelse och position, och ibland får det gå riktigt långsamt. Den dynamiska andningen leder dig genom passet i din egen rytm. Med ödmjukhet utmanar du obalanser fysiskt och mentalt.

Flow & restore

Med en blandning av mjuka flöden i form av asanas (rörelser, positioner), pranayama (andning) och restorative yoga skapar vi förutsättningar för återhämtning och balans i kropp och sinne. Vi inleder med sköna flöden för att mjuka upp stela leder, väcka ryggrad och coremuskulaturen samt öva upp balansförmågan. Detta för att successivt komma djupare ner i vårt paraysympatiska nervsystem som står för lugn och återhämtning. Sista tredjedelen av klassen går vi över mot mer restorative yoga (vilande yoga), meditation och avslappning.

Restorative Yoga

En meditativ och terapeutisk form av yoga där kroppen stöttas upp av props (kuddar, filtar, klossar, straps) för total vila. 

Vi stannar i varje asana en längre stund, från ca 5 minuter och ibland upp till 20 minuter, beroende på vilken position och hur vana vi är. Under ett pass rör vi ryggraden i alla riktningar, framåt, bakåt, vridning, sida, och inversion.

När vi placerar kroppen i olika positioner och vila ges en oerhörd kraft till vår kropp för att kunna läka sig själv under perioder av oro, trötthet och livsomställningar.

Vi går in i djupavslappning som är ett tillstånd av fullkomlig stillhet, varande där sinnet är tyst och helt utan ansträngning. Det är både lugnade och läkande och balanserar kroppens energisystem.

YinYoga

YinYoga är en terapeutisk och meditativ form av yoga. Positionerna hålls länge, ca 3-5 min, för att komma åt kroppens djupt liggande bindväv. YinYoga balanserar energi och cirkulation mycket effektivt. Passar alla.

Hittat något som passar dig?